Clone Tools
 • last updated a few minutes ago
Constraints
Constraints: committers
 
Constraints: files
Constraints: dates
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
a4j components checkstyle violations fixed

  • -23
  • +35
  ./AbstractQueueComponentTest.java
 1. … 27 more files in changeset.
Add 'components/' from commit 'ac0f5a5551f05e34be57b96ec4d62f9678ba3739'

git-subtree-dir: components

git-subtree-mainline: c851c22d9c638509fce2c42c8eb615b8ff59f771

git-subtree-split: ac0f5a5551f05e34be57b96ec4d62f9678ba3739

  • -0
  • +580
  ./AbstractQueueComponentTest.java
  • -0
  • +166
  ./ActionListenerTest.java
  • -0
  • +61
  ./AjaxFormQueuesTest.java
  • -0
  • +427
  ./DataAdaptorTestCase.java
  • -0
  • +110
  ./ImplicitQueuesTest.java
  • -0
  • +82
  ./IncludeComponentTest.java
  • -0
  • +136
  ./LoadBundleComponentTest.java
  • -0
  • +361
  ./LoadResourceComponentTest.java
  • -0
  • +71
  ./MediaOutputComponentBaseTest.java
  • -0
  • +76
  ./MockDataAdaptor.java
  • -0
  • +181
  ./QueueDiscoveryTest.java
  • -0
  • +41
  ./QueueParallelTest.java
  • -0
  • +256
  ./QueueRendererTest.java
  • -0
  • +241
  ./QueueScriptedTest.java
  • -0
  • +146
  ./QueueSimilarityTest.java
 1. … 1438 more files in changeset.