Clone Tools
 • last updated a few seconds ago
Constraints
Constraints: committers
 
Constraints: files
Constraints: dates
RF-13591: fixed components/a4j integration tests

  • -0
  • +4
  ./richfaces/component/ajax/AjaxBean.java
  • -3
  • +3
  ./richfaces/component/ajax/IT_RF12512.java
RF-13608: org.richfaces.compat -> org.richfaces

 1. … 11 more files in changeset.
RF-13608: richfaces-components-a4j -> richfaces-a4j

 1. … 11 more files in changeset.
RF-13591: fixed framework tests in a4j

  • -3
  • +1
  ./richfaces/component/ajax/ITAjax.java
  • -13
  • +9
  ./richfaces/component/ajax/ITJsFunction.java
  • -1
  • +1
  ./richfaces/component/ajax/IT_RF12512.java
  • -1
  • +0
  ./richfaces/component/region/ITRegionJSFAjax.java
 1. … 3 more files in changeset.
integration tests renamed to follow naming conventions

  • -2
  • +2
  ./richfaces/component/ajax/ITAjax.java
  • -68
  • +0
  ./richfaces/component/ajax/TestAjax.java
  • -3
  • +3
  ./richfaces/component/ajax/ITJsFunction.java
  • -144
  • +0
  ./richfaces/component/ajax/TestJsFunction.java
  • -2
  • +2
  ./richfaces/component/ajax/IT_RF12512.java
  • -95
  • +0
  ./richfaces/component/ajax/RF12512_Test.java
 1. … 80 more files in changeset.
JUnit imports updated

  • -2
  • +1
  ./richfaces/component/ajax/RF12512_Test.java
  • -2
  • +1
  ./richfaces/component/ajax/TestAjax.java
 1. … 2 more files in changeset.
RF-13582, 13614: fix test dependencies

  • -2
  • +0
  ./richfaces/component/repeat/ITNestedRepeat.java
 1. … 10 more files in changeset.
remove components

  • -11
  • +55
  ./richfaces/component/ajax/AjaxBean.java
  • -2
  • +71
  ./richfaces/component/ajax/TestJsFunction.java
  • -0
  • +77
  ./richfaces/component/region/ITRegionJSFAjax.java
  • -0
  • +40
  ./richfaces/component/region/RegionBean.java
  • -0
  • +51
  ./richfaces/component/region/SetupExecute.java
  • -0
  • +87
  ./richfaces/component/repeat/ITNestedRepeat.java
  • -0
  • +80
  ./richfaces/component/repeat/NestedDataBean.java
 1. … 777 more files in changeset.
remove components

  • -11
  • +55
  ./richfaces/component/ajax/AjaxBean.java
  • -2
  • +71
  ./richfaces/component/ajax/TestJsFunction.java
  • -0
  • +77
  ./richfaces/component/region/ITRegionJSFAjax.java
  • -0
  • +40
  ./richfaces/component/region/RegionBean.java
  • -0
  • +51
  ./richfaces/component/region/SetupExecute.java
  • -0
  • +87
  ./richfaces/component/repeat/ITNestedRepeat.java
  • -0
  • +80
  ./richfaces/component/repeat/NestedDataBean.java
 1. … 777 more files in changeset.
remove components from framework

  • -11
  • +55
  ./richfaces/component/ajax/AjaxBean.java
  • -0
  • +99
  ./richfaces/component/ajax/ITJsfAjaxScriptRendering.java
  • -2
  • +71
  ./richfaces/component/ajax/TestJsFunction.java
  • -0
  • +80
  ./richfaces/component/region/AbstractRegionTest.java
  • -0
  • +75
  ./richfaces/component/region/ITExecuteJSFAjax.java
  • -0
  • +76
  ./richfaces/component/region/ITExecuteRichAjax.java
  • -0
  • +77
  ./richfaces/component/region/ITRegionJSFAjax.java
  • -0
  • +87
  ./richfaces/component/region/ITRegionRichAjax.java
  • -0
  • +40
  ./richfaces/component/region/RegionBean.java
  • -0
  • +51
  ./richfaces/component/region/SetupExecute.java
  • -0
  • +57
  ./richfaces/component/region/VerifyExecutedIds.java
  • -0
  • +16
  ./richfaces/component/repeat/CollectionModelBean.java
  • -0
  • +96
  ./richfaces/component/repeat/ITCollectionModel.java
  • -0
  • +87
  ./richfaces/component/repeat/ITNestedRepeat.java
  • -0
  • +80
  ./richfaces/component/repeat/NestedDataBean.java
 1. … 774 more files in changeset.
Add 'components/' from commit 'ac0f5a5551f05e34be57b96ec4d62f9678ba3739'

git-subtree-dir: components

git-subtree-mainline: c851c22d9c638509fce2c42c8eb615b8ff59f771

git-subtree-split: ac0f5a5551f05e34be57b96ec4d62f9678ba3739

  • -0
  • +160
  ./richfaces/component/ajax/A4JRepeatBean.java
  • -0
  • +68
  ./richfaces/component/ajax/AjaxBean.java
  • -0
  • +96
  ./richfaces/component/ajax/RF12512_Test.java
  • -0
  • +69
  ./richfaces/component/ajax/TestAjax.java
  • -0
  • +75
  ./richfaces/component/ajax/TestJsFunction.java
  • -0
  • +41
  ./richfaces/integration/CoreUIDeployment.java
 1. … 1446 more files in changeset.